De mest almindelige genrer på teatret

MusicalsTeatret er en svær størrelse at definere, fordi der findes så mange variationer i genrer og typer. I teatret må man både grine, græde og synge med. Her kan man læse om nogle af de mest almindelige genrer og deres særlige karaktertræk.

Musicals

Musicals er kendetegnet ved, at sang og musik er med til at bære handlingen fremad. Tidligere var musicals typisk optimistiske og havde en lykkelig slutning, men i dag er de mere komplekse og kan være både dystre og samfundskritiske.

Absurd teater

Ligesom traditionelt teater bygger det absurde teater på tekst og opføres på en scene. Forskellen er, at scenerummet er mere symbolsk, og værkernes gennemgående tema er menneskets rodløshed og meningsløsheden i det moderne liv.

Totalteater

Totalteater ophæver grænsen mellem publikum og skuespillere, der også kaldes for den fjerde væg. Det kan gøres både med avancerede scenetekniske virkemider og ved, at skuespillerne simpelthen bevæger sig ind mellem publikum og spiller skuespillet her og måske endda også med inddragelse af tilskuerne.

Børneteater

Børneteater er teater i børnehøjde. Her udforskes dybest set de samme temaer som i ”voksenteater” – sorg og glæde, liv og død – men i et leje tilpasset børns verdensbillede og horisonter. Børneteater er ikke nødvendigvis opdragende, men forsøger i stedet at udvide børns horisonter og gøre dem bevidste om elementer i deres eget liv og hverdag på en positiv måde.

Teaterkoncert

Teaterkoncerterne har haft stor fremgang i Danmark i de senere år. En teaterkoncert adskiller sig fra en traditionel musical ved, at musikken ikke nødvendigvis er handlingsbærende, og at der ikke nødvendigvis er en gennemgående handling fra ende til anden. En teaterkoncert kan bestå udelukkende af musik, eller den kan bindes sammen af små sketches og brudstykker af handling og dialog.

Egnsspil

Egnsspil har en historisk kerne og knytter sig til en bestemt egn. De opføres gerne af en lille gruppe professionelle, der suppleres af amatører eller et egnsteater.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *